הקייט מטבעו ישאף להיות במורד הרוח מאיתנו, הוא אינו יכול לעוף במעלה הרוח אלינו.

חלון הרוח

חלון הרוח הוא איפה שהקייט מסוגל לעוף. ע"פ האיור אפשר לראות שמבנה החלון הוא למעשה מאין רבע של כדור. הקשת עם הספרות אשר נראית כמו חציו העליון של שעון, היא קצה החלון / שפת החלון נקודה בה הקייט מייצר פחות כח.

שעה 12 היא הנקודה העליונה ביותר בחלון ומשמשת מאין נקודת ניוטרל. שעות 3 ו-9 הן הנקודות שמהן נניף את הקייט ואליהן ננחית את הקייט. אזור החלון הוא אזור הכוח של הקייט. מידת כוחו וכיוון משיכתו של הקייט ישתנו בהתאם למיקום הקייט בחלון POWERZONE.