באיור שושנת הרוחות, מתוארים כיווני הגלישה (גם כיווני הפלגה) האפשריים ביחס לרוח. כיוונים אלו ישתנו בהתאם לביצועי הקייט, הגלשן והגולש. הכיוונים מתייחסים לרוח ולא לחוף, משום שאפשרויות כיווני הגלישה השונים מושפעות מכיוון הרוח ללא קשר לצורת החוף.