חילוץ עצמי במבצבי חירום עם קייט

כאשר משהו השתבש במים (חוט נקרע, הרוח נפלה וכ'ו) ולא ניתן לגלוש או להגרר לחוף עם הקייט באויר, ואם אין סירה או חילוץ כלשהו אשר יעזור, משמע נצטרך לקפל את החוטים ולחלץ את עצמנו אל החוף. *אם באה סירה לעזרתנו, ברוח בינונית ויותר, יש לקפל ראשית את החוטים. לפני התחלת התהליך יש לוודא שליש הקייט מחובר במקום המיועד לו.

חילוץ עצמי קייט סרפינג

כיצד לבצע חילוץ עצמי –

שחרר את הבר וטבעת הצ'יקן והמתן שהקייט יתייצב על המים ללא כח.
אחוז בליש והתקדם על החוט המחובר אליו לכיוון הקייט, הזהר לא להסתבך בחוטים.

בהגיעך לבר, תפוס אותו וכרוך את החוט (המחובר לליש) סביב הבר מספר פעמים, כך תבטיח שהקייט יהיה ללא כח ושלא תאבד את הבר במקרה שתעזוב אותו. אם במקרה הקייט עולה חזרה לאויר עם כוח, זאת אומרת שעזבת את החוט של הליש או שלא אבטחת אותו סביב הבר. במקרה כזה שחרר את הבר כך שלא ישתחררו (הזהר לא לשים אצבעותייך בסיכון!!).

השתמש בקייט כמפרש להגרר אל החוף ע"י אחיזה באחת מכנפי (קצוות) הקייט והבר (או הבריידלים) ביד השנייה. אם הקייט קרוע לגמרי ואין באפשרותך להשתמש בו, תפוס במרכז הבידון המרכזי, פתח את שסתום הריקון (אם הקייט עדיין מנופח), קפל את שני צידי הקייט אל המרכז, שכב על הקייט ושחה אל החוף. השאר מחובר לליש הקייט בכל עת, וודא שיש שחרור מהיר לליש למקרה הצורך.