החלפת כיוון הגלישה

 החלפת כיוון הגלישה

לשם החלפת כיוון הגלישה, נדרשת יכולת תאום טובה בין הקייט והגלשן.
החלפת הכיוון מחולקת ל – 3 מרכיבים עיקריים: האטה בעזרת הגלשן, שינוי כיוון הקייט והאצה.

הגלשן:

1. הרגל האחורית מוכרחה להיות כפופה מעט.

2. יש למתוח אותה ע"י לחיצה על העקבים. הגלשן מוכרח להחליק מעט. מומלץ לתרגל זאת ע"י לחיצה על העקבים תוך התקדמות קדימה.

הקייט:

3. יש לתמרן את הקייט לכיוון הנגדי, ולכופף קלות את הרגל האחורית (אחורית בהתייחס לכיוון המשך התנועה).

4. יש ללחוץ על הרגל האחורית בכדי לשחרר מהירות ואז לתמרן את הקייט מהר יותר לכיוון הנגדי.

5. יש ללחוץ על הרגל הקדמית בכדי לפתח מהירות.

6. אחרי שנצברת מהירות, יש להפעיל לחץ על הרגל האחורית בכדי לווסת את המהירות.

תמרון איטי מדי של הקייט לכיוון הנגדי ו/או יותר מדי השענות אחורה, יגרמו לנפילה אחורה.
תימרון מהיר מדי של הקייט לכיוון הנגדי, יגרום להתרוממות מהמים.
אם הקייט משנה כיוון אבל אתה לא, ייתכן ששכחת ללחוץ על העקבים.