חידוד וירידה מהרוח
מושגי הבסיס בכל ענפי השייט, הם חשובים לצורך הבנה ותפעול נכון של הקייט. הבנת מיקומנו ביחס לרוח, ומאוחר יותר לצורך הבנה ויישום חוקי התנועה. המושג עלייה לתוך הרוח (Upwind) מתייחס לגלישה בכיוון אשר הרוח מגיעה ממנו. ירידה מהרוח (Downwind) גלישה במורד הרוח (לכיוון כללי שאליו נושבת הרוח).
מורד הרוח יהיה האזור שבין 280 מעלות לבין 80 מעלות , מעלה הרוח יהיה בין 80 מעלות ל-280 מעלות. ככל שהרוח חלשה יותר כך גם מצטמצם חלון הרוח ומורד הרוח יהיה באזור צר יותר.